Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Dimension® RxL

Dimension RXL již není v naší nabídce, prodej diagnostik na tento analyzátor nadále pokračuje. Tento model nahrazuje nový analyzátor Dimension ExL.

On-line objednávky