Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Dimension® Xpand®

Dimension Xpand již není v naší nabídce, prodej diagnostik na tento analyzátor nadále pokračuje. Tento model nahrazuje nový analyzátor Dimension ExL 200.

On-line objednávky