Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

MicroScan® WalkAway® plus

Walkaway plus Systém je 4. generace osvědčené walk-away technologie a spolehlivosti pro identifikaci a testování antimikrobiálních rezistencí (ID/AST). Kombinací detekce hladiny tekutiny se směrovým LED systémem, walk-away systém, ukazuje, kdy a kde je potřebná obsluha. Dvojité kapacita kapaliny v systému výrazně zkracuje dobu obsluhy.

  • Systém zpracovává konvenční, rychlé a speciální ID/AST panely. 
  • Panely jsou buď jen identifikační (ID) nebo kombinované (ID/AST) anebo jsou pouze ke stanovení MIC.
  • Systém obsahuje LabPro informační a řídící software navržený pro zjednodušení laboratorní práce a minimalizaci technologických interakcí a zároveň schopný splnit různé regionální a institucionální požadavky pomocí přizpůsobených uživatelských funkcí
  • Volitelný LabPro AlertEX software eliminuje manuální posudky na neobvyklé podmínky nebo výsledky a integruje určité specifické zásady a nařízení do vaší laboratorní práce

 

On-line objednávky