Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti-Helicobacter pylori II IgG

Katalogové číslo: OQOA115
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci a kvantitativní stanovení specifických IgG-protilátek proti Helicobacter pylori v lidském séru a plazmě.