Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Enzygnost Anti-Helicobacter pylori II IgA

Katalogové číslo: OQOP115
Imunoenzymatická souprava pro kvalitativní detekci a kvantitativní stanovení specifických IgA-protilátek proti Helicobacter pylori v lidském séru a plazmě.