Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

AMON

Katalogové číslo: DF19
Metoda AMON použitá na klinických chemických systémech Dimension® je in vitro diagnostický test určený pro kvantitativní stanovení amoniaku v lidské plazmě.