Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

AHDL

Katalogové číslo: DF48B
Metoda AHDL je in vitro diagnostický test pro měření množství cholesterolu v lipoproteinech s vysokou hustotou (HDL-C) v lidském séru a plazmě pomocí klinický chemický systém Dimension® Měření cholesterolu HDL-C slouží jako pomůcka při diagnostikování poruch metabolismu lipidů (například diabetes mellitus), různých jaterních a ledvinových onemocnění a při stanovení rizika vzniku arteriosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.