Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ALTI

Katalogové číslo: DF143
Metoda alaninaminotransferáza (ALTI) je diagnostický test in vitro pro kvantitativní měření alaninaminotransferázy v lidském séru a plazmě pomocí klinického systému Dimension®. Měření alaninaminotransferázy se používá v diagnostice a léčbě některých jaterních a srdečních onemocnění.