Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Coagulation Factor VII Deficient Plasma

Katalogové číslo: OTXV135

Deficitní plazma založená na lidské plazmě. Vyrábí se imunoadsorpcí a obsahuje zbytkové množství FVII<1>%. Reagencie má normální hladinu fibrinogenu a ostatních faktorů.V kombinaci s reagenciemi Thromborel S nebo Innovin je vhodná pro stanovení FVII.