Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Coagulation Factor VIII Deficient Plasma

Katalogové číslo: OTXW175

Deficitní plazma založená na lidské plazmě. Vyrábí se imunoadsorpcí a obsahuje zbytkové množství FVIII<1>%. Reagencie má normální hladinu fibrinogenu a ostatních faktorů.V kombinaci s reagenciemi Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL nebo Pathromtin SL je vhodná pro stanovení FVIII.