Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Thromborel S

Katalogové číslo: OUHP495

Lidský placentární tromboplastin s kalciumchloridem a stabilizátory. Vykazuje dobrou korelaci s mezinárodním referenčním tromboplastinem WHO. V kombinaci s odpovídající deficitní plazmou je možno použít pro stanovení faktorů II, V, VII a X. Reagencie vhodná pro monitoring OAT.