Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Coagulation Factor V Deficient Plasma

Katalogové číslo: ORSM195

Deficitní plazma založená na lidské plazmě. Vyrábí se imunoadsorpcí a obsahuje zbytkové množství FV<1>%. Reagencie má normální hladinu fibrinogenu a ostatních faktorů.V kombinaci s reagenciemi Thromborel S nebo Innovin je vhodná pro stanovení FV.