Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Coagulation Factor IX Deficient Plasma

Katalogové číslo: OTXX175

Deficitní plazma založená na lidské plazmě. Vyrábí se imunoadsorpcí a obsahuje zbytkové množství FIX<1>%. Reagencie má normální hladinu fibrinogenu a ostatních faktorů.V kombinaci s reagenciemi Dade Actin, Dade Actin FS, Dade Actin FSL nebo Pathromtin SL je vhodná pro stanovení FIX.