Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ProC Global

Katalogové číslo: OQLS135

Koagulační test pro stanovení antikoagulační kapacity systému proteinu C. Test pro screening trombofilie, není citlivý na heparin v terapeutických dávkách.