Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ProC Ac R

Katalogové číslo: OPBC035

Screeningový test na APC rezistenci na bázi DRVVT. Reagencie je necitlivá na terapeutické dávky heparinu.