Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

BIOPHEN DiXaI 3 x 2,5 ml

Katalogové číslo: 10873624

Souprava BIOPHEN™ DiXaI je chromogenická metoda anti-Xa určená pro in vitro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů faktoru Xa (DiXaI), jako je Rivaroxaban, Apixaban nebo Edoxaban v lidské citrátové plazmě (nebo purifikovaném substrátu), s použitím automatizované nebo manuální metody. Tato metoda není vhodná pro nepřímé inhibitory, jako je fondaparinux nebo hepariny.