Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Dade Innovin

Katalogové číslo: B4212-100

Lidský rekombinantní tromboplastin s kalciumchloridem a stabilizátory. Vykazuje vysokou korelaci s mezinárodním referenčním tromboplastinem WHO. V kombinaci s odpovídající deficitní plazmou je možno použít pro stanovení faktorů II, V, VII a X. Reagencie není citlivá na terapeutické dávky heparinu a je vhodná pro monitoring OAT.