Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Owrens Veronal Buffer

Katalogové číslo: B4234-25

Diluční pufr pro koagulační testování