Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Imidazole Buffer Solution

Katalogové číslo: OQAA335

Diluční pufr pro koagulační testování.