Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Dade Ci-Trol 2

Katalogové číslo: 291071

Atestovaná citrátová lidská plazma pro kontrolu testů pro vyšetření hemostázy v terapeutickém rozsahu. Deklarované hodnoty jen pro PT, APTT.