Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Emit 2000 Valproid Acid Assay

Katalogové číslo: 4G019
Emit® 2000 Valproid Acid Assay je souprava pro homogenní enzymovou kvantitativní imunoanalýzu kyseliny valproové v lidském séru nebo plazmě. Soupravy Emit® 2000 jsou určeny pro užití na různých chemických analyzátorech.