Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Vancomycin Assay

Katalogové číslo: 4W019
Souprava Emit® 2000 Vancomycin Assay je homogenní enzymová imunometoda určená pro kvantitativní stanovení vankomycinu v lidském séru nebo plasmě. Hodnoty získané touto metodou jsou používány pro diagnostiku a léčbu předávkování vankomycinem a pro monitorování hladiny vankomycinu při kontrole odpovídající terapie.