Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Disopyramide Assay

Katalogové číslo: 6N319
Souprava Emit® Disopyramide Assay je homogenní enzymatické imunostanovení používané pro kvantitativní analýzu disopyramidu v lidském séru nebo plazmě.