Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT II Plus Ecstasy

Katalogové číslo: 9X029
Emit® II Plus Test na extázi je homogenní enzymatické imunochemické stanovení, s mezí detekce (cut-off) 300 ng/ml nebo 500 ng/ml. Test je určen k laboratornímu kvalitativnímu a/nebo semikvantitativnímu průkazu metylendioxymetamfetaminu (MDMA) a příbuzných látek v lidské moči. Testy Emit® II Plus jsou určeny pro většinu biochemických analyzátorů.