Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Tricyclic Antidepressants Assay

Katalogové číslo: 7C209
Emit® tox™ Serum Tricyclic Antidepressants Assay je homogenní enzymatickou imunochemickou metodou, určenou ke kvalitativní analýze na přítomnost tricyklických antidepresiv v lidském séru nebo plazmě. Tato metoda je určena k použití na většině biochemických analyzátorù.