Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Meperidine EIA

Katalogové číslo: 303-0500
Imunostanovení meperidinu je určeno pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení meperidinu v lidské moči.