Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Tramadol EIA

Katalogové číslo: 304-0100
Imunostanovení tramadolu je určeno pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení tramadolu v lidské moči.