Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Oxycodone EIA

Katalogové číslo: 302-0500
Imunostanovení oxykodonu je určeno pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení oxykodonu v lidské moči.