Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Syntetické kanabinoidy–1

Katalogové číslo: 344-025EX

Immunalysis K2 EIA je senzitivní test in-vitro používaný k detekci přítomnosti JWH-018, JWH-073, AM-2201 a jejich metablitů ve vzorcích lidské moči.