Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

EMIT Amphetamine Class Polyclonal Assay

Katalogové číslo: 3C019
Emit® d.a.u.® Amphetamine Class Assay je homogenní enzymatická imunochemická metoda určená ke kvalitativní a semikvantitativní analýze budivých aminů v lidské moči. K odlišení negativních a pozitivních výsledků je použita limitní hodnota (cut-off) 300 ng/ml.