Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

C3 Activator

Katalogové číslo: OTNS05
In-vitro diagnostické reagencie pro kvalitativní detekci C3 aktivátoru v lidském séru, v heparinizované a EDTA plazmě pomocí imunochemické precipitace na gelu.