Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

Protein Standard Serum LC-V

Katalogové číslo: OTFO03
Používá se pro sestrojení kalibračních křivek při imunochemickém stanovení albuminu, α1-antitrypsinu, (inhibitoru α1-protenázy), IgA a IgG radiální imunodifuzí (RID) na LC-Partigen* destičkách.