Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry AMPHETAMINES_2

Katalogové číslo: 10378758
Pro diagnostické použití in vitro při kvalitativním a semikvantitativním stanovení amfetaminů v lidské moči na přístrojích ADVIA® Chemistry.