Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry BILIRUBIN DIRECT_2

Katalogové číslo: 2188390
Pro in vitro diagnostické použití pro kvantitativní stanovení přímého bilirubinu v lidském séru a plazmě na analyzátorech ADVIA. Toto stanovení je užitečné při vyšetřování poruch funkce jater nebo při diagnóze žloutenky.