Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry TOTAL PROTEIN

Katalogové číslo: 1803350
Pro in vitro diagnostické použití pro kvantitativní stanovení celkové bílkoviny v lidském séru a plazmě na analyzátorech ADVIA Chemistry. Tato stanovení se používají při diagnóze a léčbě různých onemocnění zahrnující onemocnění jater, ledvin nebo kostní dřeně, a také dalších metabolických a vyživovacích poruch.