Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry Triglycerides_2

Katalogové číslo: 10335892

Pro in vitro diagnostické použití při kvantitativním stanovení triglyceridů v lidském séru a plazmě (lithium heparin) na analyzátorech ADVIA. Tato měření se používají při diagnóze a léčbě pacientů s podezřením na aterosklerózu, špatně kontrolovaným diabetem mellitu, nefrotickým syndromem, s onemocněním jater nebo obstrukcí a s jinými nemocemi zahrnujícími metabolismus lipidů.