Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry CRP_2

Katalogové číslo: 6522059
Pro in vitro diagnostické použití v kvantitativním stanovení C-Reaktivního proteinu v lidském séru a plazmě (heparin lithný) na analyzátorech ADVIA. Tato měření se používají pro detekci a hodnocení infekce, poškození tkáně, zánětlivých chorob a s tím spojených onemocnění. Zvýšení hodnot CRP je pro mnoho procesů onemocnění nespecifické a mělo by být interpretováno s ohledem na celkový klinický stav pacienta.