Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry CRP Wide range

Katalogové číslo: 3108390
In vitro diagnostikum pro kvantitativní stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu v lidském séru nebo plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Toto stanovení je užitečné při zjišťování a hodnocení infekce, poškození tkání, zánětlivých onemocnění a souvisejících stavů. K nárůstu hodnot CRP dochází nespecificky u mnoha onemocnění a nelze jej interpretovat bez komplexního klinického vyhodnocení.