Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry CK_L

Katalogové číslo: 10729780

Pro in vitro diagnostické použití pro kvantitativní stanovení aktivity kreatinkinázy v lidském séru a plazmě na analyzátorech ADVIA. Tato stanovení se používá především při diagnostice a léčbě infarktu myokardu a onemocnění svalů, jako je Duchennova progresivní svalová dystrofie.