Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry PYRIDOXAL-5-PHOSPHATE

Katalogové číslo: 7371282
Pro in vitro diagnostické použití při kvantitativním stanovení aktivity AST nebo ALT v lidském séru a plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Toto stanovení se používá hlavně pro určení vývoje a prognózy u pacientů s infarktem myokardu a pro diagnostiku a monitoring onemocnění jater.