Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry LITHIUM

Katalogové číslo: 141230
Pro použití v in vitro diagnostice ke kvantitativnímu stanovení lithia v lidském séru a plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Tato měření se používají jako pomocná měření pro sledování průběhu terapie lithiem.