Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry ASLO_2

Katalogové číslo: 3055483
In vitro diagnostikum pro kvantitativní stanovení protilátek antistreptolysinu O (ASO) v lidském séru nebo plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Tento postup může pomoci klinickým lékařům při určení závažnosti infekce způsobené hemolytickými streptokoky skupiny A. Zvýšené hladiny ASO jsou rovněž spojeny s výskytem revmatické horečky a postreptokokové glomerulonefritidy.