Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry RHEUMATOID FACTOR

Katalogové číslo: 655137
In vitro diagnostikum pro kvantitativní stanovení revmatoidního faktoru v lidském séru nebo plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Tato měření se používají při diagnostice revmatoidní artritidy. Revmatoidní faktory jsou autoprotilátky proti Fc fragmentu IgG. Většina revmatoidních faktorů je třídy IgM, mohou ale být také tříd IgG nebo IgA. Podmínky, za kterých tyto faktory vznikají, zahrnují revmatické stavy a chronické zánětlivé procesy.