Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry PHENOBARBITAL_2

Katalogové číslo: 10377505
Určeno pro použití v in vitro diagnostice při kvantitativním stanovení koncentrace antiepileptika a sedativa-hypnotika fenobarbitalu v lidském séru a plazmě na analytických systémech ADVIA Chemistry. Tato měření se používají při diagnostice a léčbě předávkování fenobarbitalem a při monitorování jeho úrovně u pacientů z důvodu zajištění vhodné léčby.