Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry Tricyclic Antidepressant (TCA)

Katalogové číslo: 6520218
In vitro diagnostikum pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení tricyklických antidepresiv v lidském séru, plazmě nebo moči na analytických systémech ADVIA Chemistry.