Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry BENZODIAZEPINE_2

Katalogové číslo: 10378760
Pro diagnostické použití in vitro při kvalitativním a semikvantitativním stanovení benzodiazepinů v lidské moči na přístrojích ADVIA Chemistry.