Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry SALICYLATE

Katalogové číslo: 7989456
Pro použití v in vitro diagnostice pro kvantitativní stanovení salicylátů v lidském séru a plazmě (s heparinem lithným) na analytických systémech ADVIA Chemistry. Tato měření se používají v diagnostice toxicity salicylátů a předávkováni salicyláty.