Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry CREATININE, ENZYMATIC_2

Katalogové číslo: 4992596
Určeno pro použití v in vitro diagnostice pro kvantitativní stanovení kreatininu v lidském séru, plazmě (s heparinem lithným nebo draselnou solí K2EDTA) a moči na systémech ADVIA Chemistry. Toto stanovení se používá při diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a při monitorování renální dialýzy.