Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry ALANINE AMINOTRANSFERASE

Katalogové číslo: 3036926
Pro in vitro diagnostické použití pro kvantitativní stanovení aktivity alanin aminotransferázy v lidském séru a plazmě na analyzátorech ADVIA. Toto stanovení se používá hlavně pro diagnostiku a léčení onemocnění jater a pro monitorování léčby hepatitidy a aktivních post-nekrotických cirhóz.