Siemens Healthcare

Siemens Healthcare

ADVIA Chemistry COCAINE METABOLITE_2

Katalogové číslo: 10378761

Pro diagnostické použití in vitro při kvalitativním a semikvantitativním stanovení benzoylekgoninu (metabolitu kokainu) v lidské moči na přístrojích ADVIA Chemistry.